خرید
فایل اتوکد جزئیات اسپرینکلر : نازل آبپاش سیستم اطفاء حریق اتوماتیک
5,000 تومان

فایل اتوکد جزئیات اسپرینکلر : نازل آبپاش سیستم اطفاء حریق اتوماتیک

در سیستم لوله تر (wet pipe sprinkler system)  اسپرینکلرها به شبکه لوله‌کشی محتوی آب متصل هستند و به محض فعال‌شدن اسپرینکلر، آب […]