خرید
برنامه محاسبه تیک آف و ابعاد کانال با فایل اکسل  xls به زبان فارسی
10,000 تومان

برنامه محاسبه take off و ابعاد کانال

برنامه محاسبه take off و ابعاد کانال با فایل اکسل  xls به زبان فارسی تهیه و در اختیار مهندسان صنعت تاسیسات قرار […]