خرید
نقشه اتوکد تاسیسات پروژه بیمارستان رادیوتراپی و شیمی درمانی
25,000 تومان

نقشه اتوکد تاسیسات پروژه بیمارستان رادیوتراپی و شیمی درمانی

نقشه اتوکد تاسیسات پروژه بیمارستان رادیوتراپی و شیمی درمانی با رعایت مبانی و استانداردهای وزارت بهداشت و شرکت ELEKTA سازنده دستگاه های […]