خرید
نقشه های اتوکد  تاسیسات الکتریکی ساختمان اداری 12 طبقه
30,000 تومان

تاسیسات الکتریکی ساختمان اداری 12 طبقه

در این محصول نقشه تاسیسات الکتریکی ساختمان اداری ( پلان ها)  12 طبقه با زیربنای هر طبقه 750 مترمربع و زیربنای کلی 9000 […]