خرید
فایل اتوکد مخزن هوایی ، منهول های فاضلاب و اتصالات پلی اتیلن شامل جزئیات اجرایی لوله های پلی اتیلن نحوه اتصال لوله های پلی اتیلن با اتصال فلنجی و جوشی
10,000 تومان

فایل اتوکد مخزن هوایی ، منهول های فاضلاب و اتصالات پلی اتیلن

فایل اتوکد مخزن هوایی ، منهول های فاضلاب و اتصالات پلی اتیلن و جزئیات اجرایی لوله های پلی اتیلن فایل اتوکد  شامل  […]