خرید
طراحی و محاسبات تاسیسات مکانیکی بیمارستان
10,000 تومان

اصول طراحی و محاسبات تاسیسات مکانیکی بیمارستان

کتابچه طراحی و محاسبات تاسیسات مکانیکی بیمارستان در 237 صفحه علاوه بر آشنایی با فضاهای های بیمارستانی و انواع سیستم های تاسیساتی […]