دانلود
جزوه طراحی و آشنایی با استخر
رایگان

جزوه طراحی و آشنایی با استخر

در جزوه طراحی و آشنایی با استخر موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفته است: 1- تخمین وزن و ابعاد تجهیزات 2- انواع […]