خرید
فایل اتوکد اتصالات و جزئیات انواع چیلر شامل لوله و اتصالات چیلر هوایی ،چیلر سانتریفوژ ،چیلر آبی
25,000 تومان

فایل اتوکد اتصالات و جزئیات انواع چیلر

فایل اتوکد اتصالات و جزئیات انواع چیلر چیلر دستگاه اصلی سیستم های سرمایش مرکزی است که با توجه به عملکرد در دو […]