خرید
جزوه آموزشی آشنایی با مخازن ذخیره و ظروف تحت فشار
5,000 تومان

جزوه آموزشی آشنایی با مخازن ذخیره و ظروف تحت فشار

جزوه آموزشی آشنایی با مخازن ذخیره و ظروف تحت فشار واحدهای نفت و گاز برای نگهداری نفت خام، گاز و نیز انبار […]