خرید
اصول طراحی و ساخت ساختمان سبز و اخذ گواهینامه LEED
10,000 تومان

اصول طراحی و ساخت ساختمان سبز و اخذ گواهینامه LEED

اصول طراحی و ساخت ساختمان سبز و اخذ گواهینامه LEED ترجمه و تالیف:  مهندس علی خزایی دارای گواهینامه رسمی (Certificate) برای آموزش ، طراحی […]