×
خرید
 نقشه تاسیسات برقی بیمارستان 100 تختخوابی همراه با فایل های محاسبات روشنایی خروجی نرم افزار DIALUX ، طراحی و محاسبه بانک خازنی ، محاسبات سایزینگ کابل های ارتباطی ،ظرفیت الکتریکی مدارات و تابلوهای برق 
50,000 تومان

نقشه تاسیسات برقی بیمارستان 100 تختخوابی با دفترچه محاسبات

نقشه تاسیسات برقی بیمارستان 100 تختخوابی همراه با فایل های محاسبات روشنایی خروجی نرم افزار DIALUX ، طراحی و محاسبه بانک خازنی […]

خرید
نقشه جزئیات برق اتاق عمل بیمارستان
12,000 تومان

نقشه جزئیات برق اتاق عمل بیمارستان

سیستم های الکتریکی در اتاق عمل بیمارستان ها ، اهمیت حیاتی دارند، لذا اطلاع از استانداردها در طراحی صحیح و پیش بینی […]

خرید
10,000 تومان

نقشه برق اتاق عمل بیمارستان

سیستم های الکتریکی در اتاق عمل بیمارستان ها ، اهمیت حیاتی دارند، لذا اطلاع از استانداردها در طراحی صحیح و پیش بینی […]

خرید
نقشه اتوکد تاسیسات مکانیکی بیمارستان 200 تختخوابی
40,000 تومان

نقشه اتوکد تاسیسات مکانیکی بیمارستان 200 تختخوابی

نقشه اتوکد تاسیسات مکانیکی بیمارستان 200 تختخوابی این پروژه یک بیمارستان فوق تخصصی زنان با 200 تخت بستری در  جده عربستان است […]

خرید
آلبوم کامل نقشه اتوکد تاسیسات الکتریکی بیمارستان 200 تختخوابی
25,000 تومان

آلبوم کامل نقشه اتوکد تاسیسات الکتریکی بیمارستان 200 تختخوابی

آلبوم کامل نقشه اتوکد تاسیسات الکتریکی بیمارستان 200 تختخوابی این پروژه یک بیمارستان فوق تخصصی زنان با 200 تخت بستری در جده […]

خرید
20,000 تومان

آلبوم کامل نقشه اتوکد معماری بیمارستان 200 تختخوابی

آلبوم کامل نقشه اتوکد معماری بیمارستان 200 تختخوابی این پروژه یک بیمارستان فوق تخصصی زنان با 200 تخت بستری در  جده عربستان […]

0