×
خرید
نقشه اتوکد تاسیسات برقی مجتمع آپارتمانی سه طبقه شش واحدی
8,000 تومان

نقشه اتوکد تاسیسات برقی مجتمع آپارتمانی سه طبقه شش واحدی

نقشه اتوکد تاسیسات برقی مجتمع آپارتمانی سه طبقه شش واحدی دارای زیرزمین ، پیلوت و طبقات مسکونی اول تا سوم به همراه  […]

خرید
نقشه اتوکد تاسیسات برق و روشنایی سلف سرویس دانشگاه 
8,000 تومان

نقشه اتوکد تاسیسات برق و روشنایی سلف سرویس دانشگاه 

نقشه اتوکد تاسیسات برق و روشنایی سلف سرویس دانشگاه نقشه اتوکد تاسیسات برق و روشنایی سلف سرویس دانشگاه  شامل  روشنایی ، تغذیه […]

خرید
8,000 تومان

نقشه اتوکد تاسیسات برق و مکانیک مدرسه شش کلاسه با استاندارد توسعه و تجهیز مدارس

نقشه اتوکد تاسیسات برق و مکانیک مدرسه شش کلاسه با استاندارد توسعه و تجهیز مدارس با رعایت استانداردهای سازمان نوسازی و توسعه […]

خرید
نقشه اتوکد تاسیسات برقی سلف سرویس مجتمع دانشگاهی
10,000 تومان

نقشه اتوکد تاسیسات برقی سلف سرویس دانشگاه

نقشه اتوکد تاسیسات برقی سلف سرویس دانشگاه این سلف سرویس در یک طبقه  و با زیر بنای  حدود ۲۰۰۰ مترمربع است. این سلف […]

خرید
نقشه اتوکد تاسیسات برقی خوابگاه دانشجویی 2
10,000 تومان

نقشه اتوکد تاسیسات برقی خوابگاه دانشجویی

نقشه اتوکد تاسیسات برقی خوابگاه دانشجویی نقشه اتوکد تاسیسات برقی خوابگاه دانشجویی با چهار طبقه و زیربنای کل ۴۰۰۰ مترمربع آماده دانلود […]

0