×
خرید
 نقشه تاسیسات برقی بیمارستان 100 تختخوابی همراه با فایل های محاسبات روشنایی خروجی نرم افزار DIALUX ، طراحی و محاسبه بانک خازنی ، محاسبات سایزینگ کابل های ارتباطی ،ظرفیت الکتریکی مدارات و تابلوهای برق 
50,000 تومان

نقشه تاسیسات برقی بیمارستان 100 تختخوابی با دفترچه محاسبات

نقشه تاسیسات برقی بیمارستان 100 تختخوابی همراه با فایل های محاسبات روشنایی خروجی نرم افزار DIALUX ، طراحی و محاسبه بانک خازنی […]

خرید
نقشه اتوکد تاسیسات مکانیکی بیمارستان 200 تختخوابی
40,000 تومان

نقشه اتوکد تاسیسات مکانیکی بیمارستان 200 تختخوابی

نقشه اتوکد تاسیسات مکانیکی بیمارستان 200 تختخوابی این پروژه یک بیمارستان فوق تخصصی زنان با 200 تخت بستری در  جده عربستان است […]

خرید
آلبوم کامل نقشه اتوکد تاسیسات الکتریکی بیمارستان 200 تختخوابی
25,000 تومان

آلبوم کامل نقشه اتوکد تاسیسات الکتریکی بیمارستان 200 تختخوابی

آلبوم کامل نقشه اتوکد تاسیسات الکتریکی بیمارستان 200 تختخوابی این پروژه یک بیمارستان فوق تخصصی زنان با 200 تخت بستری در جده […]

خرید
20,000 تومان

آلبوم کامل نقشه اتوکد معماری بیمارستان 200 تختخوابی

آلبوم کامل نقشه اتوکد معماری بیمارستان 200 تختخوابی این پروژه یک بیمارستان فوق تخصصی زنان با 200 تخت بستری در  جده عربستان […]

خرید
آلبوم کامل نقشه اتوکد بیمارستان 200 تختخوابی -معماری ،تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
100,000 تومان 60,000 تومان

آلبوم کامل نقشه اتوکد بیمارستان 200 تختخوابی – معماری ،تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

آلبوم کامل نقشه اتوکد بیمارستان 200 تختخوابی معماری ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی این پروژه یک بیمارستان فوق تخصصی زنان با 200 […]

خرید
نقشه اتوکد تاسیسات پروژه بیمارستان رادیوتراپی و شیمی درمانی
25,000 تومان

نقشه اتوکد تاسیسات پروژه بیمارستان رادیوتراپی و شیمی درمانی

نقشه اتوکد تاسیسات پروژه بیمارستان رادیوتراپی و شیمی درمانی با رعایت مبانی و استانداردهای وزارت بهداشت و شرکت ELEKTA سازنده دستگاه های […]

0