خرید
نقشه اتوکد تاسیسات برق مجتمع مسکونی 14 طبقه
20,000 تومان

نقشه اتوکد تاسیسات برق مجتمع مسکونی 14 طبقه

نقشه اتوکد تاسیسات الکتریکی مجتمع مسکونی 14 طبقه شامل سیستم های برقرسانی نرمال و اضطراری ،روشنایی و سیستم های جریان ضعیف به همراه مشخصات فنی تجهیزات و جزئیات اجرایی مربوطه