بازدید: 251744 بازدید
جزوه آشنایی با سیستم روشنایی ساختمان

در جزوه آشنایی با سیستم روشنایی ساختمان با مباحث زیر آشنا میشوید:

 • اهمیت روشنایی 
 • جايگاه و اهميت روشنايي در بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان
 • مراحل مختلف فرآيند بهينه سازي سيستم روشنايي
 • روشنايي مطلوب براي فضاهاي داخلي و خانگي
 • روشنايي مطلوب براي فضاهاي روباز
 • مشخصات عمومي لامپ های روشنايي
 • نحوه نوردهي لامپ هاي مختلف
 • مقايسه میزان نوردهی لامپ هاي مختلف
 • مقايسه CRI هاي لامپهاي مختلف
 • مقايسه CCTهاي لامپهاي مختلف
 • استفاده موثر از روشنايي روز
 • استفاده از تجهيزات جانبي پر بازده
 • كنترل اتوماتيك روشنايي

 

اهميت روشنايي
بهبود سيستم روشنايي آسايش بصري را افزايش و خستگي چشم را كاهش مي دهد.

همچنين باعث بهبود عملكرد در كارهاي تصويري است.

مطالعات نشان داده است كه در سيستم هاي اداري در صورتيكه روشنايي به خوبي طراحي شده باشد منجر به افزايش بهره وري و كاهش غيبت كاركنان و افزايش اشتياق آنها به حضور در محل كار است.

همچنين روشنايي نقش مهمي را در مقوله ايمني سرنشينان و امنيت ساختمان ايجاد ميكند.

به عنوان مثال در حين قطع برق بايد روشنايي اضطراري در دسترس باشد و در شب هنگامي كه بيشتر روشناييها خاموش هستند حداقل سطوح روشنايي بايد در دسترس باشد.

بنابراين تاثير مستقيم بهينه سازي سيستم روشنايي را ميتوان به صورت زير جمع بندي نمود.

 


براي اطمينان از اينكه بهينه سازي سيستم روشنايي منجر به يك سيستم موثر و كارآمد ميشود، دستورالعمل هاي كليدي زير را دنبال كنيد:

 • سيستم روشنايي را طوري طراحي كنيد كه ميزان مناسبي از نور را در فضاي مورد تقاضا بدست آوريد.
 • از توزيع نوري استفاده كنيد كه تابش خيره كننده ندارد.
 • تا آنجا كه امكان دارد از نور روز استفاده كنيد، اما از تابش مستقيم نور خورشيد اجتناب كنيد، و كنترلرهايي به منظور كاهش استفاده از لامپ هاي الكتريكي در مقابل نور روز بكار ببريد.
 • در كاربرد هاي مختلف از بهره ور ترين منبع روشنايي استفاده كنيد. سيستم هاي فلورسنت با به رهوري بالا به عنوان اصلي ترين منبع نور در فضاهاي تجاري، استفاده از لامپ هاي فلورسنت فشرده در اكثر موارد ي كه لامپ هاي رشته اي وجود دارند، و لامپ هاي تخليه با شدت بالا كه در مكان هاي مناسب.
 • استفاده از كنترل هاي خودكار براي روشن و خاموش كردن لامپها و يا استفاده از لامپ ها با قابليت ديمينگ در مكانهاي مناسب
 • داشتن برنامه براي بكار بردن و راه اندازي سيستم هاي روشنايي تا اطمينان حاصل شود كه از آنها هنگامي كه مورد نياز هستند بهره برداري ميشود، برنامه ريزي براي بازرسي و مميزي دوره اي سيستم.
 • طراحي سيستم هاي روشنايي با تعمير و نگهداري مداوم كه شامل يك برنامه جامع براي جايگزين كردن لامپ هاي معيوب و قديمي، تميز كردن لامپ ها، و دفع مناسب لامپ ها و بالاست ها

روشنايي مطلوب براي فضاهاي داخلي و خانگي
عوامل موثر بر شدت روشنايي هر سطح دلخواه از يك منبع روشنايي به ابعاد اتاق، ضريب انعكاس سطوح، ويژگيهاي فضاي پيرامون، ارتفاع سقف، تعداد و موقعيت پنجرهها، رنگ اتاق و ضريب نگهداري بستگي دارد.

ضريب نگهداري شامل ضريب كاهش روشنايي در اثر آلودگي چراغ، ضريب كاهش به علت كثيف شدن اتاق، ضريب كاهش در اثر كار كرد لامپ و ضريب كاهش به علت فرسودگي سطوح چراغ مي باشد.

شدت روشنايي توصيه كميته ملي روشنايي ايران و هند بوكIES

تصاویری از جزوه آشنایی با سیستم روشنایی ساختمان :

 

مطالب مشابه:

استاندارد شدت روشنایی مناسب برای فضا های گوناگون

جزوه آشنایی با سیستم روشنایی ساختمان را میتوالنید در ادامه دانلود کنید

مطالعه بیشتر