نرم افزارهای محاسبه و طراحی کانال و لوله

Duct Setup software
Pipe Sizer
psychometric
نرم افزارهای فوق ارئه شده از طرف شرکت معظم MCQUAY  برنامه های بسیار ساده و کاربردی برای محاسبه سایزینگ کانال و لوله هستند.
این نرم افزارها نیازی به نصب نداشته و بسیار کم حجم هستند.
مطالب مرتبط:
آشنایی با رشته مهندسی مكانيك ، گرایش ها و بازار کار

مطالعه بیشتر