بازدید: 22140 بازدید

نرم افزارهای فوق ارئه شده از طرف شرکت معظم MCQUAY  برنامه های بسیار ساده و کاربردی برای محاسبه سایزینگ کانال و لوله هستند. این نرم افزارها نیازی به نصب نداشته و بسیار کم حجم هستند.

Duct Setup software

Pipe Sizer

psychometric

مطالعه بیشتر