نوع فایل
PDF-Ppt
حجم فایل
مجموعا 117 مگابایت
نوع پروژه:
فایل های آموزشی تاسیسات بیمارستان
50,000 تومان

با توجه به اهمیت تاسیسات و تجهیزات مربوطه در بیمارستان ، طراحی سیستم های تاسیسات و انتخاب و نصب تجهیزات مربوطه ، آشنایی با سیستم ها و تجهیزات تاسیسات بیمارستان  و الگوی انتخاب آنها برای مهندسان تاسیسات ضروری است لذا در این محصول فایل های PDF استاندارد طراحی بیمارستان ایمن (تهیه شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ) و همچنین سه فایل پاور پوینت آشنایی با تاسیسات بیمارستان برای استفاده مهندسان جمع آوری شده است

فایل های موجود در این مجموعه  آشنایی با سیستم ها و تجهیزات تاسیسات بیمارستان :

 1. فایل PDF استاندارد طراحی بیمارستان ایمن – بخش اعمال جراحی surgery

(تهیه شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی )

این مجلد با عنوان استاندارد برنامه ریزي و طراحی بخش اعمال جراحی به عنوان هشتمین جلد از مجموعه ی کتاب های ده جلدی استاندارد برنامه ریزي و طراحی بیمارستان ایمن استانداردها و راهنمایی های لازم را در طراحی این بخش در دپارتمان های مختلف معماری ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی و تجهیزات پزشکی ارائه میدهد.

دیدگاه اصلی این مجموعه عمدتا بر روی بیمارستان های عمومیی 100 تا 1000 تختخوابی، دولتی، غیرآموزشی و شامل تخصص هاي مختلف پزشکی متمرکز شده است.

مفهوم بیمارستان ایمن ، فراتر از حفظ ساختارهای فیزیکی بیمارستانها، شامل مواردي است که خدمات بهداشتی با حداکثر ظرفیت و بلافاصله پس از یک سانحه یا وضعیت اضطراری، در دسترس و کارآمد باشند.

2. فایل PDF استاندارد طراحی بیمارستان ایمن – بخش بستری (تهیه شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی )

این مجلد با عنوان استاندارد برنامه ریزي و طراحی بخش بستری به عنوان اولین جلد از مجموعه ی کتاب های ده جلدی استاندارد برنامه ریزي و طراحی بیمارستان ایمن است.

3.  فایل PDF استاندارد طراحی بخش لیبرو و زایمان

آشنایی با سیستم ها و تجهیزات تاسیسات بیمارستان

ادامه فایل های موجود در جزوه آشنایی با سیستم ها و تجهیزات تاسیسات بیمارستان

4. فایل پاورپوینت اول : مطالعات تاسیسات بیمارستانی

فضاهای تاسیساتی بیمارستان شامل:

 •  مرکز تولید و ذخیره گازهای طبی
 • محل نصب دیزل ژنراتور برق اضطراری
 • موتورخانه مرکزی گرمایش و سرمایش و  تجهیزات آب مصرفی و تولید بخار
 • محلی واقع در سایت بیمارستان برای تصفیه فاضلاب
 • مرکز جمع آوری و امحا زباله (زباله سوز) در سایت بیمارستان
 • کارگاههای تعمیراتی
 • تهویه مطبوع
 • سردخانه
 •  پست برق ، سیستم های روشنایی، ارتباطات، موتورها و کنترل
 • آسانسور ها

تاسیسات مکانیکی بیمارستان شامل :

 • لوله کشی آب سرد و گرم و مصرفی
 • تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
 • مولد آب سرد (چیلر و برج خنک کن)
 • هواسازها
 • فن کوئل
 • لوله کشی بخار
 • مرکز سانترال گازهای طبی
 • تهویه (exhaust)
 • زباله های بیمارستانی
 • تصفیه فاضلاب بیمارستانی
 • سردخانه اجساد
 •  رختشویخانه laundry بیمارستان

تاسیسات الکتریکی بیمارستان شامل :

 • اتاق برق اضطرای ( ژنراتور)
 • پست و تابلوهای برق
 • سیستم های اعلام و اطفاء حریق
 • سیستم روشنایی
 • پریزهای برق (نرمال ، اضطراری و ups)
 • اینترکام و احضار پرستار
 • سیستم صوتی

ادامه فایل های موجود در جزوه آشنایی با سیستم ها و تجهیزات تاسیسات بیمارستان

5. فایل پاورپوینت دوم : آشنایی با تاسیسات و تجهیزات مکانیکی بیمارستان

این فایل توسط مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران تهیه شده است

این فایل شامل مطالب زیر است:

 • لیست تاسیسات مکانیکی
 • سیستم های تهویه مطبوع
 • شرایط طرح داخل فضاهای بیمارستانی
 • سیستم تهویه مطبوع (در اطاق عمل)
 • سیستم تهویه مطبوع (در اطاق ریکاوری)
 • سیستم تهویه مطبوع (در بخش پرستاری)
 • هوا در داخل اطاق جابه جا شود ؟
 • تمام هوا مستقیماً به خارج منتقل شود ؟
 • مهمترین اصول تاسیسات مکانیکی در بیمارستان ها
 • تنظیم فشاربین فضاها
 • انواع سیستم های ایزوله

تاسیسات سیستم های گرمایشی (مرکزی-تولید کننده)

 • موتورخانه مرکزی
 • انواع بویلر

تاسیسات سیستم های سرمایشی (مرکزی-تولید کننده)

 • انواع چیلر و برج های خنک کن

تاسیسات سیستم های گرمایشی و سرمایشی (مرکزی-انتقال دهنده)

 • انواع پمپ
 • تاسیسات سیستم های گرمایشی و سرمایشی (مرکزی-مصرف کننده)
 • تاسیسات آب رسانی
 • انواع بوستر پمپ
 • تاسیسات دفع فاضلاب (روش های دفع فاضلاب)
 • تاسیسات اطفا حریق (آتش نشانی)
 • تاسیسات حریق (طراحی سیستم اطفاء حریق )
 • تاسیسات گاز رسانی (گاز شهری)
 • گازهای طبی و میزان استاندارد آن ها

فایل پاورپوینت سوم  آشنایی با سیستم ها و تجهیزات تاسیسات بیمارستان : طراحی تاسیسات بیمارستان

پروژه ای که توسط دانشجویان مدیرت بیمارستان دانشگاه علم وصنعت تهیه شده و شامل محاسبات مربوط به تاسیسات تامین آب مصرفی و کانال های هواساز یک بیمارستان نمونه است

 • منطقه بندی فضاها
 • براورد مصرف آب
 • محاسبه جریان های کلی
 • نقشه های آبرسانی طبقات مختلف
 • سیستم تامین هوا
 • فلوچارت محاسبه ظرفیت هواساز
 • محاسبه ظرفیت هوادهی هواساز
 • نقشه کانال کشی هواساز در طبقات مختلف

طراحی تاسیسات بیمارستان

مطالعه بیشتر