ساختمان-سایت-پرنده-نگری

در تاسیسات مکانیکی ساختمان سایت پرنده نگری برای گرمایش از سیستم گرمایش از کف با لوله پنج لایه و برای سرمایش از داکت اسپلیت یونیت  و برای تامین آبگرم مصرفی از کلکتورهای خورشیدی

در تاسیسات مکانیکی ساختمان سایت پرنده نگری برای گرمایش از سیستم گرمایش از کف با لوله پنج لایه و برای سرمایش از داکت اسپلیت یونیت  و برای تامین آبگرم مصرفی از کلکتورهای خورشیدی

مطالعه بیشتر

3 بازدید