نوع فایل
DWG-PDF
حجم فایل
مجموعا 27 مگابایت
نوع پروژه:
فایل های آموزشی تاسیسات بیمارستان
40,000 تومان

سیستم های الکتریکی در اتاق عمل بیمارستان ها ، اهمیت حیاتی دارند، لذا اطلاع از استانداردها در طراحی صحیح و پیش بینی همه مصارف برقی در این فضاها برای مهندسان تاسیسات برقی ضروری است. در این محصول نقشه جزئیات برق اتاق عمل بیمارستان  با فرمت اتوکد شامل جزئیات اجرایی همبندی اضافی ، جزئیات نصب چراغ عمل و  جزئیات برقی کنسول تخت بیمار  تقدیم همکاران گرامی میگردد.

شیت های نقشه جزئیات برق اتاق عمل :

  1. نقشه جزئیات اجرایی همبندی اضافی تجهیزات اتاق عمل
  2. نقشه جزئیات نصب چراغ عمل  Surgical lighting
  3. نقشه جزئیات برقی کنسول تخت بیمار (بالای تخت بیمار در بخش بستری)
  4. جزئیات برقرسانی به میز آزمایشگاه (در بخش آزمایشگاه)

ضمنا به یاد داشته باشیم که:

  • تغدیه چراغ عمل از تابلو ایزوله است.
  • چراغ های عمل انواع مختلفی دارند و لذا قبل از اجرای زیرساخت ها ، لازم است که نوع چراغ مشخص گردد.
  • علاوه بر چراغ عمل که در مرکز سقف اتاق عمل نصب میشود ، لازم است که پیش بین های لازم برای تغذیه کنسول سقفی مخصوص اتاق عمل منظور شود
  • برای تجهیزات الکتریکی در اینگونه فضاها نیاز به اجرای همبندی اضافی است.
  • برای آشنایی با برقرسانی اتاق عمل  میتوانید “نقشه برق اتاق عمل  ” را دانلود فرمایید

به همراه این نقشه  ،  استاندارد بیمارستان های ایمن برای تاسیسات برق بخش جراحی تقدیم مهندسان عزیز میشود

ر این محصول نقشه جزئیات برق اتاق عمل بیمارستان  با فرمت اتوکد شامل جزئیات اجرایی همبندی اضافی ، جزئیات نصب چراغ عمل و  جزئیات برقی کنسول تخت بیمار 

نقشه مرتبط

مطالعه بیشتر