مروری بر سیستمهای اتوماتیک کشف و اعلام حریق

مروری بر سیستمهای اتوماتیک کشف و اعلام حریق
AUTOMATIC FIRE ALARM SYSTEM

طبقه بندی انواع سیستمهای اعلام حریق:

حریق جزو حوادثی میباشد که بیشترین تلفات جانی و خسارات مالی را بدنبال دارد

•این حوادث معمولا بصورت طبیعی نمیباشد واکثرا توسط انسان بصورت عمد و یا غیر عمد بوجود میاید.
•در اکثر موارد میتوان از وقوع آن جلوگیری نمود.
•و در موارد دیگر از گسترش آن جلوگیری نمود
حریق های معمول به دو دسته تقسیم میشوند:
1- حریق های دودزا   (SMOKE  FIRE)
که بیش از 80% کل حریق ها خانگی را تشکیل میدهند
2- حریق های شعله ور  (FLAME FIRE)
قابل توجه :
اکثر تلفات جانی از حریق های دودزا میباشد.
این تلفات معمولا به جهت عدم امکان فرار (تخلیه ساختمان) واستنشاق گازهای سمی هنگام حریق بوجود می آید
آمار نشان میدهد حدود 80% از حریق های خانگی در اماکن بدون سیستم اعلام حریق رخ داده است، و مابقی به علت عدم فعال بودن این سیستمها ویا طراحی نا مناسب سیستم بوجود آمده است .
آمار نشان میدهد حدود 29% از حریق  واحدهای مسکونی در آشپزخانه ،13%در  اتاق خواب و 7%در اتاق و سالن رخ داده است . امااکثرتلفات دراتاق خواب و بعلت تنفس گاز co بوده است . 
هدف از طراحی سیستم کشف واعلام حریق :
•قبل از رسیدن حریق به شرایط غیر قابل کنترل ،حریق را تشخیص داده و اعلام نماید .
•بنا بر این این سیستم قدرت پیشگوئی حریق را ندارد 
•اما با هشدار به ساکنین ،تخلیه ساختمان را تسریع نموده وبااعلام به سازمان آتشنشانی و یا فعال نمودن سیستم اطفای اتوماتیک، از پیشرفت حریق جلو گیری مینماید. 
تعاریف:
1- زون حریق
2- زون کشف حریق
3- زون اعلام حریق
 

طبقه بندی انواع سیستمهای اعلام حریق:

1 – سیستم متعارف          ‍‍Conventional
2  – سیستم آدرس پذیر      Addressable system       
3- سیستم هوشمندAnalogue Add. sys.                 
معرفی سیستم اعلام حریق متعارف(CONVENTIONAL)

  •این سیستم دارای مدارات خطی (شعاعی) است.

 معمولا زون کشف و اعلام آن از یکدیگر جدا میباشند.  
 تمامی عناصر آن CONVENTIONAL میباشد.
عناصر متعارف در هر سیستم 

  بصورت خطی عمل نموده
  نصبت به محیط گسترده  اطراف بی  تفاوت بوده و فقط    محدوده دتکتور را بررسی مینمایند.  
  نسبت به نوع ،جنس ماده موجوی در کنار خود بی تفاوت بوده و فقط مقدار آن را می سنجند.  
  ارزان تر از دیگر سیستمها میباشند

 

بنابر این
این سیستم غیر هوشمند است .
دارای اعلام های کاذب میباشند.  (FUALT ALARM)
دارای الارم های ناخواسته میباشند.
دقت کشف حریق آن در حد zone است.

اعلام حریق 1

اعلام حریق

فایل پاور پوینت شامل 91 صفحه در خصوص سیستم های اعلام حریق را در ادامه دانلود کنید

مطالعه بیشتر